پۆرتاڵ


DPU-SP

پۆرتاڵێ ستافێ ئەکادیمی

Darfat

خوێندکارانی DPU، دەرچووان، و خوێندکارانی پێشوو

SFS

سیستەمێ فیدباکێ خوێندکاران

SRS

سیستەمی تۆماری خوێندکاران

Rescue R-SOS

سیستەمی قوتابیانی پەنابەران

PGMS

سیستەمێ چاڤدێریا قوتابیێن خواندنا بلند

QA/CAD

سیستەمی دڵنیایی جۆری

Admission System

سیستەمی وەرگرتن و پۆرتاڵی خوێندکار

QMS

سیستەمێ کوالیتی یا کارى

ERP System

سیستەمێ نڤێسارێن كارگێرى

Gmail

Google Workspace