یاسایا پێگیریکرنا قوتابیان


 رێنمایێن قوتابیێن  خواندنا بلند یا ژمارە (2) یا سالا  2009

 مادا ئێكێ‌

پێدڤی یە لسەر قوتابی پێگریێ‌ ب ڤان ئەرگێن ل خوارێ‌ بكەت :-

ئێك/ پێگری ب یاسا و سیستەم و راسپاردێن كار پێ‌ كری و فەرمانێن د هێنە دەركرن ژ زانكویێ‌ یان دەزگەهێ‌ فێركرنا تەكنیكی یان جڤاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن پزیشكی یان كولیژێ‌ یان پەیمانگەهێ‌.

دوو/ خرابیێ‌ نە گەهینیتە ناڤ و دەنگێن زانكویێ‌ یان دەستەكا فیركرنا تەكنیكی یان جڤاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یان پەیمانگەهێ‌ ب ئاخفتن یان كارەكی د ناڤ و دەرڤەی زانكویێ‌.

سێ‌/ دیركەفتن ژ هەر كارەكێ‌ نەكونجای دگەل رەفتارێن زانكویێ‌ و پێگری كرنەكا بلند و رێزگرتن ل كارگێری و ماموستا و كارمەندا و پەیوندیێن هەڤالینیێ‌ و هاریكاریێ‌ دناڤ بەرا قوتابیان دا.

چار/ پێگری كرن ب سیستەمی و تەناهی  یا زانكویێ‌ و كولیژێ‌ و پشكێ‌ .

پێنج/ پاراستنا هەمی پێدڤیێت خواندنێ‌ و مولكێ‌ زانكویێ‌ یان كولیژێ‌ یان پشكێ‌ .

شەش/ پێكری كرن ب جوانی و باشیا رێڤەچوونا خواندنێ‌.

حەفت/ پێكری كرن ب هزرێن ئایینی و ئێكبوونا نیشتیمانی و هزرێن نەتەوەیی.

 مادا دووێ‌

هەر قوتابیەكێ‌ پێكریێ‌ ب باشیا هەڤالینیێ‌ نەكەت دی هێتە سزا دان ب سزا ( ئاگەهكرن) .

 مادا سیێ‌

هەر قوتابیەكێ‌ ئێك ژ ڤان سەرپێچیێن ل خوارێ‌ ئەنجام بدەت دێ‌ هێتە سزادان ب سزا ( هوشداری) :-

ئێك / ئەگەر هاتە سزادان ب سزا ( ئاگەهكرن) و نە هات بیتە كێشان یان هەلوەشاندن و كارەكێ‌ خراب كر كو پێدڤی ب سزا (ئاگەهكرنێ‌) بیت.

دوو/ ئەگەر پێكری ب سیستەم و تەناهیا زانكویێ‌ یان كولیژێ‌  یان پەیمانگەهێ‌ یان پشكێ‌ نە كر.

سێ‌/ ئەگەر سەرپێچی كر ب ئاخفتن لسەر قوتابیەكی.

 مادا چارێ‌

قوتابی دێ‌ هێتە سزادان ب سزا ( پاشڤەبرن)  ئەگەر ئێك ژ ڤان سەرپێچیا كر:-

ئێك / ئەگەر هاتە سزادان ب سزا (هوشداری) و نە هاتە كێشان یان هەلوەشاندن و كارەكێ‌ دی كر كو پێدڤی هەر وەك سزا بو.

دوو/ سەر پێجی كر ب ئاخفتن لسەر فەرمانبەرەكێ‌ زانكویێ‌ یان دەستەكا فێركرنا تەكنیكی یان دەستەكا عیراقی یا بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یان پەیمانگەهێ‌ ژ بلی ئەندامێن دەستەكا خواندنێ‌ و قوتابیان.

سێ‌ /ئەگەر زیان گەهاندە مولكێ‌  زانكویێ‌ یان دەستەكا فیركرنا تەكنیكی یان جڤاتا بلندا كوردستانی بو بسپورێن بزیشكی ژبەر هەر خەلەتیەكا  نە متعەمد..

 مادا پێنجێ‌

قوتابی دێ‌ هێتە سزادان ب سزا ( دەركرنا بەروەخت)  ژ زانكویێ‌ یان پەیمانگەهێ‌ بو ماوێ‌ نە زێدەتر ژ ئێك سالا خواندنێ‌ ئەگەر ئێك ژ ڤان سەرپێچیا ئەنجام دا:-

ئێك/ ئەگەر هاتە سزادان د ماوێ‌ خواندنا وی دا ب دوو سزایێن (پاشڤەبرن) و نە هاتیە فە كێشان یان هەلوەشاندن و كارەكێ‌ دی كر كو پێدڤی سزا ناڤبری بیت.

دوو/ ئەگەر تەعداری ب كار كر لسەر كامەندێن زانكویێ‌ یان دەستەكا فێركرنا تەكنیكی یان جڤاتا كوردستانی یا بلند یا بسپورێن پزیشكی یان كولیژێ‌ یان  پەیمانگەهێ‌ ژ بلی ئەندامێن دەستەكا خواندنێ‌.

سێ‌/ توندوتیژی بكار ئینا دژی هەڤالێن خو  یێن قوتابی .

چار/ئەگەر جەك راكر ب مولەت یان بێ‌ مولەت د ناڤ زانكویێ‌ دا یان كولیژێ‌ یان پەیمانگەهێ‌.

پێنج/ ئەگەر زیان ب عەمد گەهاندە مولكێ‌ زانكویێ‌ یان دەستەكا پەیمانگەها تەكنیكی یان جڤاتا كوردستانی  یا بلند یا بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یان پەیمانگەهێ‌.

شەش/ ئەگەر خرابی گەهاندە ئێگبوونا نیشتمانی یان هزر و بیرێن ئایینی و نەتەویی.

حەفت/ سەرپێچی ب ئاخفتن كر لسەر ئەندامێن دەستەكا خواندنێ‌ ل زانكویێ‌ یان دەستەكا پەیمانگەهێن تەكنیكی یان جفاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یا پەیمانگەهێ‌  یان وانەبێژان.

هەشت/ ئەگەر دیار بو كو مادیێن سەرخوشكەر وەرگرتینە یان یێ‌ سەرخوش بو د ناڤ زانكویێ‌ دا  یان دەستەكا فێركرنا تەكنیكی یان جفاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یا پەیمانگەهێ‌  .

نەه/ ئەگەر خرابی ب ئاخفتن یان ب كار  گەهاندە ناڤێ‌ زانكویێ‌ یان دەستەكا فێركرنا تەكنیكی یان جفاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یا پەیمانگەهێ‌ یان پشكێ‌  دناڤ دا یان ژ دەرڤە .

دەه/ ئەگەر خرابی گەهاندە باشیا رێڤەجوونا خواندنێ‌.

مادا شەشێ‌

قوتابی دێ‌ هێتە سزادان ب سزا (دەركرنا دوماهی) ئەگەر ئێك ژ ڤان سەرپێچیا كر :-

ئێك / ئەگر ئێك ژ كارێن مادا پێنجێ‌ دا هاتین  دووبارە ئەنجام دان .

دوو/ ئەگەر تەعدایی ب كار كر لسەر ئێك ژ ئەندامێن دەستەكا خواندنێ‌ یان وانەبێژا ل زانكویێ‌ یان یان دەستەكا فێركرنا تەكنیكی یان جفاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یا پەیمانگەهێ‌

سێ‌/ ئەگەر كارەكێ‌ دژی رەوشتی و تورەی كر دناڤ دام و دەزگەهێن خاندنا بلند دا.

چار/ ئەگەر هاتە گونەهباركرن ب گونەهەكا (جنایە او جنحە) دژی شەرەفێ‌.

بێنج/ ئەگەر دیار بو مادەیێن بێ‌ هوشكەر وەرگرتینە دناڤ زانكویێ‌ دا  یان دەستەكا فێركرنا تەكنیكی یان جفاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یا پەیمانگەهێ‌  .

مادا حەفتێ‌

ئێك/ بكار ئینانا سزایێن بریاردای د ناڤ ڤان رێنمایان دا لسەر قوتابیێن سەرپێچ كری نابیتە ئەگەر ژ بو  نە ب كار ئینانا یاسا سزادانێ‌ یان هەر سزایەكا دی.

دوو/  ئەگەر كێشەكا سزایێ‌ هاتە ئەنجام دان دژی قوتابیێ‌ كارەك  كری ژ دەرڤەی زانكویێ‌ یان دەستەكا فێركرنا تەكنیكی یان جفاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یا پەیمانگەهێ‌ د ڤی دەمی دا دی قوتابی هێتە سزادان ل زانكویێ‌ پشتی ئێك لا كرنا كێشا سزایی  .

 مادا هەشتێ‌

جفاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی یان راگر ل كولیژێ‌ دێ‌ رابیت ب جێكرنا لیژنا (انچباگ) یا قوتابیا ب سەروكاتیا ئێك ژ ئەندامێن دەستەكا خواندنێ‌ كو پلا وی ژ پروفیسورێ‌  هاریكار كێمتر نەبیت دگەل دوو ئەنداما هەر ژ دەستەكا نافبری پلا وان یان زانستی ژ ماموستا كێمتر نەبیت و دگەل نوینەرێ‌ قوتابیان ، و ئەڤ لیژنە ل پەیمانگەهێن تەكنیكی دێ‌ پێك هێت ژ سێ‌ ئەندامێن دەستەكا خویندنێ‌ و نوینەرێ‌ قوتابیان.

 مادا نەهێ‌

ئەگەر كارەك  ژ كارێن هاتینە دیار كرن  ل مادەیێن پێنج و شەش دا رویدان دێ‌ لیژنا (انچباگ) قوتابیا رابیت ب لێ‌ رێنینا بابەتی و بلند كرنا راسپاردا بو دەست نیشان كرنا سزایێ‌ بو سەروكێ‌ جڤاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی  یان راگرێن كولیژا  یا پەیمانگەها بو پەسەند كرنێ‌ لسەر .

مادا دەهێ‌

ئێك/ سزا ئاگەهكرن و هوشداری و پاشڤەبرن  بو ماوێ‌ نە زێدەتر ژ هەیڤەكێ‌ ژ دەستهەلاتداریێت راگری نە

دوو/ سزا دەركرن بو ماوێ‌ زێدەتر ژ هەیڤەكێ‌ ژ دەستهەلاتداریێت جڤاتا كولیژ و پەیمانگەهێ‌ نە.

سێ‌/ سزا دەركرنا دوماهی ژ زانكویێ‌ یان یان دەستەكا فێركرنا تەكنیكی یان جفاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یا پەیمانگەهێ‌ ژ دەستهەلاتداریێت سەروكێن جهێن ناڤبری نە لدویف راسپاردێن جڤاتا كولیژێ‌ یان پەیمانگەهێ‌

  مادا یانزدێ‌

قوتابیێ‌ هاتە سزادان ب سزا دەرگرنێ‌ ژ زانكویێ‌ یان دەستەكا فێركرنا تەكنیكی یان جفاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی یان كولیژێ‌ یا پەیمانگەهێ‌ بو ماوێ‌ نە زێدەتر ژ سالەكێ‌ و نە كێمتر ژ هەیڤەكێ‌ مافێ‌ هەی نەرازی بوونا خو دیار بكەت ل دەف سەروكێن جهێن نافبری لسەر بریارا دەركرنێ‌ د ماوێ‌ پانزدە روژان دا هەر ژ مێژوو یا ئاگەهداركرنێ‌ ب بریارا دەركرنێ‌ یان روژا بەلاڤكرنا بریارێ‌ د بوردا ئاگەهداریا ل كولیژێ‌ ل دەمێ‌ نە شیانێ‌ ب ئاگەهداركرنا وی ، و ئەگەر دەركرنا قوتابی یا دوماهی بو قوتابی مافێ‌ هەی نەرازی بوونا خو دیار بكەت ل دەڤ جڤاتا زانكویێ‌ یان جڤاتا دەستەكا تەكنیكی یان جفاتا كوردستانی یا بلند بو بسپورێن بزیشكی، و پێدڤی یە لسەر جڤاتێ‌ و سەروكێ وێ‌ هەر ئێك لدویڤ دەستهەلاتداریێت خو دیتنێ‌ بكەت ل سەر نەرازی بوونێ‌ د ماوێ‌ پانزدە روژان دا هەر ژ روژا پێش كێش كرنا نەرازی بوونێ‌ و پاشی دێ‌ بریار بیتە بریارا دوماهیێ‌

 مادا دوانزدێ‌

بریار دێ‌ مینیتە هەلاویستی ب بوردا ئاگەهداركرنێ‌ ل كولیژێ‌ بو ماوێ‌ كێمتر نەبیت ژ حەفتیەكێ‌ و دێ‌ سەمیانێ‌ قوتابی هێتە ئاگەهداركرن ب نفیسار دگەل گازی گرنا قوتابی بو زانینا ئەگەرێن سزادانێ‌.

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali